Käyttöliittymän arviointi
Asiantuntija-arviointi usein tuloksellisempaa kuin käytettävyystestaus

Joticon on erityisesti keskittynyt käyttöliittymien asiantuntija-arviointeihin. Asiantuntija-arviointi on usein tuloksellisempi ja tehokkaampi tapa löytää oleellisia kehityskohteita kuin käytettävyystestaus.

Tätä kertovat mm. viime aikaiset kansainväliset Molich &al:n tutkimustulokset.

Toki Joticonilla on kokemusta käytettävyystestauksesta 1990 -luvun puolesta välistä asti, jolloin Timo Jokela aloitti matkapuhelinten käytettävyystestaukset Nokialla.

JUiAnalysis - ei mikä tahansa asiantuntija-arviointi

Tunnetuin asiantuntija-arviointi, ns. heuristinen arviointi, perustuu tyypillisesti n. 10 sääntöön.

JUiAnalysis -asiantuntija-arviointi on eri maata. Siinä sovelletaan tapauskohtaisesti lukuisia käyttöliittymäteoriota, - standardeja ja -sääntöjä. Ja näiden lisäksi aitoa käyttäjänäkökulmaa. Tuloksena päästään nopeasti syvälle sovellukseen ja saadaan oleellisia tuloksia.

Mitä asiakkaat kertovat

Poimittua LinkedIn:stä:

“Timo has deep and detailed knowledge on usability. He is able to provide added value for GUI development by doing quick usability evaluations ... even with complex user interface on very specific domain. I warmly recommend Timo's concultancy services for any domain.”
    Mari Matinlassi, SW team leader, Elektrobit Oy

"I have had a chance to work with Timo on both research and business contexts and in both cases his work has been very diligent and thorough. From the business side the assessment he carried out for our project clearly outlined the potential gaps and strengths, and gave us an excellent basis to take our work further. Our project contributed eventually to an actual product (Nokia 5140) and in my opinion Timo's assessment improved significantly the quality of the project outcome".
    Atte Kinnula, Operative manager, Nokia

"Timo is a world class expert in usability maturity. We participated in a related R&D programme in the nineties. Ten years down the road, I am glad to be able to hire his to-the-point consultancy in the domain. This lets me bypass a lot of search and read, be up to speed fast, and supporting my employers growth efficiently."
    Taneli Hölttä, User experience manager, Paf

JUiAnalysis - käytettöliittymän asiantuntija-arviointi

Kenelle tarkoitettu

  • Palvelu on yleiskäyttöinen erityyppisille sovelluksille. Tyypillisiä kohteita teolliset sovellukset, mobiilisovellukset, terveydenhuoltosovellukset sekä stand-alone -tyyppiset sovellukset.

Mihin tilanteeseen
  • Kehitysprojektin alkuun – analyysin kohteena aiempi versio sovelluksesta.
  • Kehitysprojektin eri vaiheisiin: kohteena voi olla prototyyppi tai jopa käyttöliittymän spesifikaatio. 

Tuotokset
  • Tunnistetaan käyttöliittymän vahvuudet ja ongelmakohdat, sekä tuotetaan konkreettiset kehitysehdotukset.

Sisältö
  • Sovelletaan tapauskohtaisesti lukuisia käyttöliittymäteoriota, - standardeja ja -standardeja, sekä aitoa käyttäjänäkökulmaa. 
Hyödyt
  • Saat konkreettiset ratkaisuehdotukset sovelluksesi käyttöliittymän parantamiseen
  • Rakenteellisen arvioinnin etuna tunnistetaan niin helposti toteutettavat korjauskohteet kuin pitemmän tähtäimen kehityskohteet