Käyttöliittymän suunnittelu
Kun on tutkittu (Ralf Molich & al) eri käytettävyystiimien käytäntöjä, on huomattu, että käytännöt ja tulosten laatu vaihtelevat voimakkaasti.

Ratkaisuna käyttöliittymän suunnitteluprosessin kehittämiseen on käytettävyyskypsyysarvioinnit. UxTestMaturity on tarkoitettu käytettävyystestauksen kehittämiseen ja UxLifecycleMaturity käyttöliittymäsuunnittelun koko elinkaaren kehittämiseen (ns. käytettävyyskypsyys, usability maturity). Referenssejä ovat mm. Nokia, Nokia Networks (NSN), Teamware ja Buscom (Fara).

On mahdollista räätälöidä myös asiakaskohtainen kehityshanke. Esimerkkinä käytettävyyssuunnittelun prosessimallin kehittäminen Pafille.


UxTestMaturity: Tuloksellisempaa käytettävyystestausta
Saat ulkopuolisen, kansainväliseen tutkimukseen sekä kokemukseen perustuvan analyysin yrityksen käytettävyystestauksen käytännöistä sekä konkreettiset kehittämisehdotukset. 

Kenelle tarkoitettu
 • Käyttöliittymäsuunnnittelun johdolle, käytettävyysasiantuntijoille ja muille vastuuhenkilöille, jotka haluavat varmistua käytettävyystestauksen tuloksellisuudesta ja testaukseen sijoitetuille rahoille saadusta vastineesta

Mihin tilanteeseen
 • Sopii erityisesti ennen uuden käytettävyystestaushankkeen käynnistämistä (tai tilaamista)
 • Kun omia käytettävyystestauskäytäntöjä ei ole tarkasteltu ulkopuolisen kanssa
 • Kun tuntee tarvitsevansa ideoita testauskäytäntöjen tehostamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen

Hyödyt
 • Ulkopuolinen näkemys testauskäytäntöihin
 • Antaa konkreettiset parannusehdotukset käytettävyystestauksen kehittämiseen
 • Maksaa itsensä takaisin jo yhdellä tuloksellisemmin tehdyllä käytettävyystestausprojektilla tai turhan testin välttämisellä
 • Projektiin osallistuminen toimii mukana olijoille vahvana koulutustapahtumana tulokselliseen käytettävyyystestaukseen.

Tarkemmat tiedot: Pyydä esitettä timo.jokela(at)joticon.fi
UxLifecyceMaturity: Nosta koko käytettävyyssuunnittelusi elinkaaren
Saat ulkopuolisen, tutkimukseen ja laajaan kansainväliseen kokemukseen perustuvan analyysin yrityksen käytettävyyssuunnittelun koko elinkaaren käytännöistä sekä konkreettiset kehittämisehdotukset. 

Kenelle tarkoitettu
 • Käyttöliittymäsuunnnittelun johdolle, käytettävyysasiantuntijoille ja muille vastuuhenkilöille, jotka haluavat varmistua käytettävyyssuunnittelun tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta.

Mihin tilanteeseen
 • Sopii erityisesti ennen uuden sovellus- tai tuotekehitysprojektin käynnistämistä, jolloin voidaan vaikuttaa hankkeen käytettävyysaktiviteettihin.
 • Organisaation muiden prosessin- tai laadukehitysohjelmien yhteyteen.

Hyödyt
 • Ulkopuolinen näkemys käytettävyyssuunnittelun prosesseihin ja käytäntöihin
 • Kattaa myös käytettävyyssuunnittelun strategiset prosessit sekä määrittelyvaiheen 
 • Antaa konkreettiset parannusehdotukset käytettävyyssuunnittelun  kehittämiseen.
 • Projektiin osallistuminen toimii mukana olijoille vahvana koulutustapahtumana tulokselliseen käytettävyyystestaukseen.

Tarkemmat tiedot: Pyydä esitettä timo.jokela(at)joticon.fi