Palvelut
Asiakas- ja käyttäjätarpeiden määritys
Käytettävyyskäytäntöjen kehittäminen
Käytettävyyden liittäminen liiketoiminnan tavoitteisiin
Käytettävyysvaatimusten määritys
Käytettävyyden varmistaminen tietojärjestelmien hankinnoissa
Käytettävyyden kypsyysarviointi

UUSI MÄÄRITTELYMENETELMÄ KEHITTÄMISHANKKEEN ALKUUN   
Tämä uusi lähestymistapa menetelmä auttaa tuoteomistajaa (tuotepäälliköä, prosessin omistajiaa, projektipäällikköä) varmistamaan heti kehityshankkeen alussa, että kehitystiimillä on hiljaista tietoa myöten syvällinen ymmärrys asiakas- ja käyttäjätarpeesta, yhteinen kieli ja jaettu ymmärrys siitä, mitä pitää kehittää.

Näin vältät monet väärinkäsitykset, "tuota ei osattu ajatella" -ilmiöt ja kalliit resursseja vievät muutokset kehityshankkeen aikana, sekä saavuttaa lopputulos, joka johon asiakas ja käyttäjä on aidosti tyytyväinen.

Kirja menetelmästä julkaistaan syksyllä 2015:
lue lisää tästä

Menetlmän käytännön soveltamisesta kiinnostuneet: ottakaa yhteyttä Timo Jokelaan, 040-5118250.

Menetelmästä saatua palautetta:
  • ”Aivan ehdoton aloittaa projekti"
  • "Voi varmistua että kaikki puhuu jatkossa samaa kieltä ja ymmärtää asiat samalla tavalla”
  • ”Kaikkien osapuolen näkökulmat mukana”
  • Näkee yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan, myös yksityiskohtiin, että varmasti tulee mukaan kaikki
  • ”Speksauksen perusta, aina palataan sinne”

ORGANISAATION KÄYTETTÄVYYSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN
JFunnelTM-käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun mallin avulla selvität kehityskohteet ja viet käytettävyysprosessin tuloksellisuuden. Malli on erityisen selkeä ja helposti ymmärrettävä, ja antaa joustavuutta soveltaa tilanteeseen sopivia käytettävyystoimenpiteitä.

Enemmän täällä

KÄYTETTÄVYYDEN LIITTÄMINEN LIIKETOIMINNAN TAVOITTEISIIN
Onko vaikea perustella, miten paljon käytettävyystyöhön organisaation pitäisi panostaa? Käytettävyyden vaikuttavuustavoitteilla pystyt liittämään käytettävyystoimenpiteet liiketoiminnan tavoitteisiin.

KÄYTETTÄVYYSVAATIMUSTEN MÄÄRITYS
Välttämätön, jos halutaan tietää, tuleeko järjestelmästä tai tuotteesta riittävän hyvä. Keskeistä määrittää oikeat mittarit ja tavoitetasot.

KÄYTETTÄVYYDEN VARMISTAMINEN TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNOISSA
Tarjouspyyntö ratkaisee käytettävyyden hankinnoissa. Ratkaisevaa on se, mitä ja miten käytettävyydestä kirjoitetaan vähimmäisvaatimuksiin ja valintaperusteisiin.

Lisää asiasta blogissa Käytettävyysnavigoija sekä julkaisuissa.

KÄYTETTÄVYYSSUUNNITTELUN KYPSYYSARVIOINTI
Ulkopuolinen, tutkimukseen perustuvan analyysi organisaatiosi tai projektisi käytettävyystoimenpiteistä: mitkä ovat toimintasi tai suunnitelmiesi vahvuudet ja mitä asioita pitäisi kehittää. Saat sekä laadulliset että numeeriset tulokset.

--------------------------------

Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä. Olen kirjoittanut näistä asioista yleisellä tasolla blogissani Käytettävyysnavigoija sekä muissa julkaisuissa.

Ota yhteys: timo.jokela(at)joticon.fi, p. 040-5118250